Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 183 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 3D modeling of nonlinear wave phenomena on shallow water surfaces / Iftikhar B. Abbasov . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018 . - ix, 262p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04064
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46/30151535 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004064%20-%203D-modeling-of-nonlinear-wave-phenomena-on-shallow-water-surfaces.pdf
 • 2 Advanced optical and wireless communications systems / Ivan B. Djordjevic . - Cham, Switzerland : Springer, 2017 . - xvii, 942 pages : illustrations (some color) ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04078
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3827
 • File đính kèm
 • 3 Advances in monolithic microwave integrated circuits for wireless systems : modeling and design technologies / Arjuna Marzuki, Ahmad Ismat Bin Abdul Rahim, and Mourad Loulou, editors . - Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2012 . - 1 online resource (345 pages) : illustrations, digital files
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/199.%20Advances%20in%20Monolithic%20Microwave%20Integrated%20Circuits%20for%20Wireless%20Systems%20Modeling%20and%20Design%20Technologies.pdf
 • 4 An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis / D.E. Newland . - 3rd. - New Jersey : Prentice Hall, 1996 . - 477p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 00994
 • Chỉ số phân loại DDC: 537.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000994%20-%20An%20Introduction%20to%20Random%20Vibrations%20Spectral%20Wavelet%20Analysis.pdf
 • 5 An Introduction to Sonar Systems Engineering / Lawrence J. Ziomek, Department of Electrical and Computer Engineering Naval Postgraduate School, Monterey, California . - 1st ed. - Boca Raton, Fla. : CRC Press Taylor & Francis, 2017 . - xvii, 675p. : illustrations ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03894
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.389/5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003894%20-%20An%20Introduction%20to%20Sonar%20Systems%20Engineering.pdf
 • 6 Áp dụng phương pháp giải tích để tính toán lũ tràn do vỡ đập thủy điện / Nguyễn Hoàng . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.51-54
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Áp lực sóng lên công trình biển dạng tường đứng khi có giải pháp giảm phản xạ sóng / Ths. Nguyễn Trung Anh . - 2007 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 12, tr. 32-34
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Bài tập vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Tập 2, Điện-dao động-sóng / Lương Duyên Bình ch.b; Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính . - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 155tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06049, PM/VV 04788, PM/VV 04789
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 9 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên ] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 155 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03111-Pd/vv 03115, PD/VV 03386, PD/VV 03441-PD/VV 03450, VATLB2 00461-VATLB2 01481, VatlyB2 00001-VatlyB2 00460
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 10 Bể cảng và đê chắn sóng/ Phạm Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Huệ, Đinh Đình Trường . - H.: Xây dựng, 2000 . - 304 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: BCDCS 0001-BCDCS 0138, Pd/vt 00117-Pd/vt 00119, Pd/vt 01407, Pd/vt 01408, Pm/vt 00804-Pm/vt 00809, SDH/Vt 00779
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Các phương pháp trính sóng truyền qua công trình / Ths. Nguyễn Trọng Khuê . - 2008 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 24-28
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Chống xói lở bờ biển bằng đê chắn sóng / Đỗ Trung Thoại; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 73tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00340
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Công nghệ siêu băng rộng UWB (ULTRA WIDEBAND). Đi sâu nghiên cứu giải pháp truyền sóng trong UWB / Nguyễn Văn Đức; Nghd.: THS. Phạm Việt Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 85 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10035, PD/TK 10035
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Công trình biển chỉ dẫn thiết kế và thi công đê chắn sóng / Nguyễn Hữu Đẩu dịch . - H. : Xây dựng, 2001 . - 112tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05296, Pm/Vt 00348, PM/VT 08329, PM/VT 08330
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 15 Công trình biển. Part 7, Chỉ dẫn thiết kế và thi công đê chắn sóng / Nguyễn Hữu Đẩu dịch . - H. : Xây dựng, 2001 . - 112tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04302-PD/VT 04304, PD/VT 06063, PD/VT 06064, PM/VT 06421, PM/VT 06422, PM/VT 07429
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Công trình biển. Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo ven bờ và các kết cấu nối / Nguyễn Hữu Đẩu dịch . - H. : Xây dựng, 2003 . - 80tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02492-Pd/vt 02494, Pm/vt 04562-Pm/vt 04579
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 17 Công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển / Đào Văn Tuấn . - H. : Xây dựng, 2011 . - 184 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: CTDCS 0001-CTDCS 0250, PD/VT 03442-PD/VT 03456, PD/VT 04296-PD/VT 04298, PM/VT 05909-PM/VT 05938, PM/VT 06413, PM/VT 06414, SDH/VT 01737-SDH/VT 01741
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Công trình vượt sóng/ Nguyễn Xuân Trục . - H.: Xây dựng, 1984 . - 242 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01863
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Cơ sở kĩ thuật siêu cao tần/ Kiều Khắc Lâu . - H.: Giáo dục, 1998 . - 247 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01219, Pd/vt 01220, Pm/vt 03140-Pm/vt 03154
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • 20 Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Kiều Khắc Lâu . - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2009 . - 247tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06390, PM/VT 08660, PM/VT 08661
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • 21 Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Kiều Khắc Lâu . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2006 . - 247tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Co-so-ky-thuat-sieu-cao-tan_2006.pdf
 • 22 Design of CMOS RFIC Ultra-Wideband Impulse Transmitters and Receivers / Cam Nguyen, Meng Miao . - Cham : Springer International Publishing, 2017 . - VIII, 113 pages 83 illustrations, 60 illustrations in color ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04076
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • File đính kèm
 • 23 Digital communication over fading channels : A unified approach to performance analysis / Marvin K. Simon, Mohamed-Slim Alouini . - New York : John Wiley & Sons, 2000 . - xix, 544p. : illustration ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.382 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Digital-communication-over-fading-channels_Marvin-K.Simon_2000.pdf
 • 24 Đặc điểm truyền lan sóng đất trong thông tin hàng hải / Vũ Đình Vương; Nghd.: Trần Xuân Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 56tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13714
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Đặc tính phương hướng của anten chấn từ đối xứng trình bày bằng sử dụng matlab / Trần An Thuyên; Nghd.: TS. Trần Xuân Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 56 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10058, PD/TK 10058
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Đê chắn sóng Geotube-Một giải pháp cho xây dựng các đê chắn sóng ở miền Trung-Việt Nam / Bùi Quốc Bình . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 6, tr. 72-75
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Electromagnetic waves and antennas / Sophocles J. Orfanidis . - Piscataway, NJ : Rutgers University, 2008 . - xii, 1031p
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.382 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Electromagnetic-waves-and-antennas_Sophocles-J.Orfanidis_2008.pdf
 • 28 Electromagnetic waves and antennas / Sophocles J. Orfanidis . - Piscataway, NJ : Rutgers University, 2016 . - xii, 1431p
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.382 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Electromagnetic-waves-and-antennas_Sophocles-J.Orfanidis_2016.pdf
 • 29 Fundamentals of acoustics / Lawrence E. Kinsler, Austin R. Frey, Alan B. Coppens, .. . - 4th ed. - USA : John Wiley & Sons, 2000 . - 548p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02445
 • Chỉ số phân loại DDC: 534
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002445%20-%20Fundamentals%20of%20acoustics.pdf
 • 30 Fundamentals of RF and microwave transistor amplifiers / Inder J. Bahl . - New Jersey : Wiley, 2009 . - 671 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02989
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 183 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :