Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên ] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 155 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03111-Pd/vv 03115, PD/VV 03386, PD/VV 03441-PD/VV 03450, VATLB2 00461-VATLB2 01481, VatlyB2 00001-VatlyB2 00460
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 2 Công nghệ micrô và nanô điện tử / Đào Khắc An . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2009 . - 767tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Cong-nghe-micro-va-nano-dien-tu_Dao-Khac-An_2009.pdf
 • 3 Đèn điện tử và đèn bán dẫn. T. 1 / Ngô Đức Dũng, Trần Đức Hân . - H. : ĐH&THCN, 1972 . - 158tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00100
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 4 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ . - In lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2002 . - 339 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03098-Pd/vv 03102, PD/VV 03431-PD/VV 03440, VATL2 00363-VATL2 01268, VATL2 01270-VATL2 01392, VatlyL2 00001-VatlyL2 00362
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :