Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Principles of micro economics
Tác giả: Robert H. Frank
Ben S. Bernanke
Từ khóa/ Chủ đề: Chính sách kinh tế
Kinh doanh quốc tế
Kinh tế vi mô
Tóm tắt: Introduction about comparative advantage, supply and demand. Exploring the concept of elasticity, the law is simple consequence of the fact that people spend their limited incomes in rationlways. Themonopoly and other forms of imperfect competition. Decision makers confronted an environment that was essentially fixed. The control of government to microeconomics
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 424 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: