Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Applied international economics
Tác giả: W. Charles Sawwer
Từ khóa/ Chủ đề: Tài chính quốc tế
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tóm tắt: Comparative advantage and the production possibilitie frontier. Factor endowments and the commodity composition of trade. The firm in the world economy
Nhà xuất bản: Routledge
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 538tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: