Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Introduction to marketing theory and practice
Tác giả: Arian Palmer
Từ khóa/ Chủ đề: Marketing
Lý thuyết marketing
Tiếp thị
Tóm tắt: Describe the key concepts upon which the practice of marketing is based. Recognise these concepts in the marketplace and in everyday life. Discuss the role and influence of marketing in the organisational environment. Discuss how key marketing concepts can be used in analysing a range of marketing problems
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 542tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: