Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PM/VT 08574-81 - Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế
Tác giả: Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh chủ biên
Từ khóa/ Chủ đề: Kinh tế
Kinh tế vi mô
Hướng dẫn thực hành
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, độ co giãn, lí thuyết hành vi người tiêu dùng, lí thuyết hành vi người sản xuất, các cấu trúc thị trường, thị trường lao động, vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
Nhà xuất bản: Giáo dục
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 188tr.
DEMO TRUONG TIN: 338.5
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: