Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
PD/VT 00287 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2
      PD/VT 00287 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2

Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.63 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1
      PD/VT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1

Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 00219, PD/VT 02628 - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí
      PD/VT 00219, PD/VT 02628 - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí

Tác giả: Tô Xuân Giáp
Nhà xuất bản: Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam: Phần 2
      Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam: Phần 2

Tác giả: Dương Kỳ Đức(chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam: Phần 1
      Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam: Phần 1

Tác giả: Dương Kỳ Đức(chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển tranh về các loài chim: Phần 2
      Từ điển tranh về các loài chim: Phần 2

Tác giả: Lê Quang Long(chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển tranh về các loài chim: Phần 1
      Từ điển tranh về các loài chim: Phần 1

Tác giả: Lê Quang Long (chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết đàn hồi
      Lý thuyết đàn hồi

Tác giả: Nhữ Phương Mai
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 816.49 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: